YÖNETİM KURULLARINDA DAHA ÇOK KADIN

YÖNETİM KURULLARINDA DAHA ÇOK KADIN 3840 5760 Aylin Satun Olsun

Müge Yalçın-My Executive Kurucu Ortak

Bildiğiniz gibi şirketlerin en üst yönetim organı yönetim kuruludur. YK nın görevi şirkete yön

vermek, vizyon belirlemek ve stratejileri oluşturmak ve icraatı denetlemektir. YK hissedarlarla

üst yönetim arasında köprü görevi görür. YK yapısının iyi oluşturulması, doğru adayların

belirlenmesi, bağımsız üyelerle desteklenmesi şirketlerin iyi yönetilmesinde etkili olur.

Dünya ekonomik forumunun verilerine göre Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi fakat YK

etkinliği açısından 133 ülke arasında 125. sırada yer alıyor. Dolayısıyla daha alınacak çok yol var.

Yüksek performans gösteren bir YK olmanın ön şartı masanın etrafında doğru kişilerin

bulunmasıdır.

Doğru yetkinliklerin yanı sıra tecrübe, bağımsızlık, bilgi ve çeşitlilik YK nın yüksek

performansında belirleyici olan etkenlerdir.

YK da çeşitliliği sağlamanın bir yolu da kadın-erkek dengesini oluşturmak. Kadın-erkek karışık YK

hem daha yaratıcı oluyor, hem de çözüm üretme konusunda daha etken oluyor.

Bu konuda MY Executive olarak gerçekleştirdiğimiz halka açık şirketlerde yönetim kurulu yapısı

anket çalışmasıyla biz de önemli verilere ulaştık. Halka açık şirketlerin yönetim kurulu yapısı

konusunda bir çok çarpıcı detayı da ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Anketimize katılan

Türkiye’nin 49 önemli şirketinin başkanlık koltuğunda oturan erkeklerin oranı yüzde 91. Kadın

yönetim kurulu başkanların oranının ise yüzde 9’da kaldığını gördük. Fakat diğer taraftan

yönetim kurulu üyeliğinde erkeklerin oranı yüzde 83’e inerken aynı görevdeki kadın oranının

yüzde 17’ye ulaşmış olduğunu da tespit ettik.

Evet bu oranlar çok düşük ama kurumsal yönetim ilkelerinin tam olarak uygulandığı, YK

yapılarının bu doğrultuda oluşturulduğu ülkelerde bile YK da görev alan kadın üyelerin oranı

tartışılıyor ve bu oranın yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Henüz bu konuların

emeklemekte olduğu ülkemizde bu bir şans olarak da değerlendirilebilir. Şirketler daha sağlıklı

YK yapısını oluşturmak için yola çıktıklarında çeşitlilik ilkesini de en baştan göz önünde

bulundurarak kadın üyelere de yer açmayı en baştan düşünebilirler, düşünmelidirler.

Çalışma hayatındaki varlıklarında son yıllarda önemli artışların gözlendiği kadınlar için, dünyanın

farklı ülkelerinde yapılan araştırmalar aslında aynı sonucu veriyor. Yönetimde daha çok kadın

olmalı. İş dünyasındaki performansları da, onların tepe yönetimlerde de daha yüksek oranlarda

bulunmaları gereğine işaret ediyor. Kadınların yönetim kurullarında daha çok yer alması kurum

imajına, güven algısına da olumlu etkiler yapıyor.

Öte yandan yönetim kurullarındaki çeşitlilik ve buna bağlı olarak sergilenen performans, kredi

izleme ve derecelendirme kuruluşlarınca da önemli bir puanlama unsuru olarak

değerlendiriliyor.

Günümüz dünyasında bilimsel verilerle de desteklenen yönetimdeki modern yaklaşımlardan biri

de, özellikle üst düzey yöneticilerde başarılı bir performans hedefi için öne çıkan bir unsur

olarak duygusal zekâ. Birçok psiko-sosyal testle hemen her sektör ve meslekte başarı için

duygusal zekânın gerekliliğinin de ortaya konmuş durumda. Bir üst düzey yöneticinin başarılı

olması için duygusal zekâya da sahip olması ve gerektiğince kullanabilmesi sıklıkla dile

getiriliyor. Bu açıdan kadınların duygusal zekâ düzeylerinin daha yükseklerde seyrediyor oluşu

da yönetimdeki başarılarını sergilemelerinde onlara önemli bir avantaj sağlıyor.

Biz MY Executive olarak YK seçiminde potansiyel aday listelerini hazırlarken, kadın adayların yer

almasına dikkat ediyoruz. Bunu yaparken çeşitliliği sağlamayı amaçlıyoruz. Fakat tabi ki tek

kriter kadın olmaları değil, önerilen tüm adaylarla yarışan tecrübe yetkinlikte olmalarına dikkat

ediyoruz.

Potansiyel adaylarımızı belirlerken açıkçası erkek aday sayısına eşit sayıda kadın aday

belirlemekte zorlanıyoruz. Kariyerin ilk basamaklarında çok sayıda kadın yer alsa da, tepe

yönetime çıkan ve burada tecrübe kazanan kadınların sayısı maalesef pek de fazla değil.

YK üyesi olarak değerlendirilebilecek kadın adaylarda da erkek adaylarda olduğu gibi aradığımız

belli başlı yetkinlik ve nitelikler var. Her şeyden önce stratejik düşünebilen, vizyon sahibi kişiler

olması, şirketin faaliyetlerini ve sonuçlarını iyi tahlil edebilecek, mali durumunu control

edebilecek finans bilgi ve tecrübesine sahip olmaları önemli. Bunlara ek olarak şirketler bağımsız

YK üyelerini seçerken adayların iş deneyimleri, yurt içi ve dışındaki geniş ilişkiler ağı aranılan

özellikler arasında.

Şirketlerin bağımsız YK üyesi talebi henüz yaygın olmadığı için çok fazla sayıda proje yapıyoruz

ve kadın üyeler de yerleştiriyoruz diyemem ama sevindirici olan bu konuda bilinçli olan az

sayıda şirketin YK da çeşitliliği sağlamak için kadın üyeleri de listede görmek istediklerini

belirtmeleri.

Bence YK yapısı kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda gözden geçirmek ve yeniden

oluşturmak isteyen şirketlerin sayısı arttıkça YK da yer alan kadın üyelerin sayısı da artacaktır.

Müge Yalçın Kimdir ?

1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra

profesyonel iş yaşamına Arthur Andersen Yönetim Danışmanlığı Bölümü’nde başladı.

1988-1995 yılları arasında yerli ve yabancı bankaların Kurumsal Finansman

bölümlerinde yöneticilik yapan Yalçın, 1999 yılında tekrar Arthur Andersen’a dönerek

Yönetici Seçme ve Değerlendirme Bölümü Müdürlüğü’ne atandı. Şirketin Ernst &

Young’a satılmasından sonra, görevini İnsan Kaynakları Danışmanlığı Bölüm

Başkanı olarak sürdürdü. Müge Yalçın 2005 yılı Temmuz ayında MY Executive

şirketini kurdu. Yönetici Seçme ve Değerlendirme faaliyetlerini halen burada Yönetici

Ortak olarak sürdürmektedir.

Web sitemiz, çoğunlukla 3. taraf hizmetlerinden gelen çerezleri kullanır. Konu hakkında daha fazla detay için Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.