İnovasyon mu? Neden Olmasın?

İnovasyon mu? Neden Olmasın? 1280 836 Aylin Satun Olsun

2_Page_2

İnovasyonun  sözlük anlamı, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek ya da  daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir.  Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.

Ülke ve toplumların gelişmesinde, refah seviyesinin yükselmesinde inovasyon kültürünü oluşturmak artık  en önemli hedef. Dünya Ekonomik Formunun rekabet araştırmalarını incelendiğinde Kuzey Avrupa ülkeleri özellikle Finlandiya inovasyon ve eğitim yatırımlarının bir sonucu olarak rekabet gücünde lider ülke konumuna gelmiştir.

Inovasyon kültürü nasıl oluşturulur? Konuyu devletler bazında ele aldığımızda Finlandiya örneği gibi eğitim ve araştırmaya önemli miktarda ve sistematik olarak kaynak ayırmak gerekir. Yine hukuksal altyapıda girişimciliği desteklemesi şart. Finlandiya akılcı inovasyon politikaları ile 20 yılda işsizliği %25’lerden neredeyse sıfıra, milli geliri ise 10.000 USD’dan 29-30.000 USD’lara çıkartmayı başardı.

Inovasyon ortamında altyapı yatırımlarının yanında en önemli konu, belki de inovasyon kültürü yaratmaktır. Bir kültür değişiminin ne derece zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yatırım ve kaynaktan daha zor olan yerleşmiş inanç ve davranışları değiştirmektir. Bu kültürü oluşturmakta en önemli unsur;  farklılıkların ifade edilebildiği özgür bir ortamı yaratmaktır. Inovasyonu yaratan farklı olma ,farklı düşünme ihtiyacı;  kurumların kapılarını farklı dil,din,ırk ve cinsiyete açmasını sağladı. İhtiyaçları anlamak ve kullanmak için farklılıkları içinde barındırmak gerekiyor. Buna bağlı olarak kurumlarda çeşitlilik(diversity) politikalarının stratejik planın bir parçası olarak ele alındığını görüyoruz.

Diğer önemli etken kollektif zekanın kullanımı için işbirliği ortamının yaratılma ihtiyacıdır. Şu ana kadar bireylerin rekabetine dayanan bir kültürden, işbirliği (collobaration) ortamına geçiş liderler ve çalışanlar için ciddi bir bakış açısı değişikliğini gerektiriyor.  Yeni jenerasyonun iş hayatına dahil olması ile artık işbirliği ve iletişim ortamı,değerlerle çalışma performans yaratmanın olmazsa olmazı haline geldi.

Inovasyon gelişmişlik ve sürdürülebilir bir dünya için  sadece üretim ve pazarlama süreçlerimizi değil yönetim kültürümüzü de değiştiriyor. Değerlerimizi bize tekrardan hatırlatıp lider ve yönetim kültürünü tekrardan tanımlatıyor.

Hoşgeldin Inovasyon!

Web sitemiz, çoğunlukla 3. taraf hizmetlerinden gelen çerezleri kullanır. Konu hakkında daha fazla detay için Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.